جستجو
افزودن لیست
  • شما هیچ بوکمارکی ندارید.

لیست علاقه مندی شما:0 لیست

ورود

مهندس امیر مسعود قربانی فراز

مدیرعامل ، مدیر دپارتمان صادرات

کارشناس ارشد الکترونیک دانشگاه فرودوسی مشهد، مدیرعامل شرکت های آبگینه، سپیدبرد نگاره و اقتصاد پیشرو، کارشناس صادرات و واردات.

Next Post
مهندس امیر حسین کفیتی
0
Close

Your cart