ایجاد لیست جدید

چه نوع لیستی مایل هستید ایجاد کنید؟

انتخاب پکیج

ثبت رویداد 7 روز

2,000 تومان

 • ارسال 1 رویداد
 • قابلیت ویراش دارد
 • مدت نمایش 7روز
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • اتصال به باشگاه مشتریان
 • دارای مدیریت کامل و انحصاری
این پکیج مخصوص صاحبان کسب و کار می باشد و حتما باید مکانی ثبت شده باشد.

ثبت رویداد 30 روز

10,000 تومان

 • ارسال 5 رویداد
 • قابلیت ویراش دارد
 • مدت نمایش 30 روز
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • اتصال به باشگاه مشتریان
 • دارای مدیریت کامل و انحصاری
 • رویداد ویژه
این پکیج مخصوص صاحبان کسب و کار می باشد و حتما باید مکانی ثبت شده باشد.