ایجاد لیست جدید

چه نوع لیستی مایل هستید ایجاد کنید؟

انتخاب پکیج

ثبت تخفیف 7 روز

2,000 تومان

 • ارسال 1 تخفیف
 • قابلیت ویراش دارد
 • مدت نمایش 7 روز
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • اتصال به باشگاه مشتریان
 • دارای مدیریت کامل و انحصاری
این پکیج مخصوص صاحبان کسب و کار می باشد و حتما باید مکانی ثبت شده باشد.

ثبت تخفیف 30 روز

10,000 تومان

 • ارسال 5 تخفیف
 • قابلیت ویراش دارد
 • مدت نمایش 30 روز
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • اتصال به باشگاه مشتریان
 • دارای مدیریت کامل و انحصاری
 • تخفیف ویژه
این پکیج مخصوص صاحبان کسب و کار می باشد و حتما باید مکانی ثبت شده باشد.