ایجاد لیست جدید

چه نوع لیستی مایل هستید ایجاد کنید؟

انتخاب پکیج

مشارکت جمعی

تومان

 • ثبت 5000 مکان
 • قابلیت ویراش ندارد
 • مدت نمایش 365 روزه
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • صاحب کسب و کار در صورت احراز می توان مدیریت مکان ثبت شده را از شما بگیرد. (پس از انتقال مدیریت به ازای مکان های ثبت شده از سمت شما مبلغی به حساب شما منظور می گردد.)
کاملا رایگان - ثبت مکان

درخواست مدیریت، ثبت مکان

50,000 تومان

 • ارسال 5 مکان
 • قابلیت ویراش دارد
 • مدت نمایش 365 روز
 • ارسال عکس،ویدئو، اطلاعات کامل دارد
 • اتصال به باشگاه مشتریان
 • دارای مدیریت کامل و انحصاری
این پکیج مخصوص صاحبان کسب و کار می باشد.